Vietnam
VN / Socialist Republic of Vietnam / Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
Việt Nam
  • Asia
  • South-Eastern Asia
  • Capital: Hanoi
  • Población: 91.812.000 hab.
  • Zona horaria: UTC+07:00
  • Prefijo Tlf.: +704