• Asia
  • 1
Thailandia
TH / Prathet / Thai / Kingdom of Thailand / ราชอาณาจักรไทย / Ratcha Anachak Thai /
ประเทศไทย
  • Asia
  • South-Eastern Asia
  • Capital: Bangkok
  • Población: 65.104.000 hab.
  • Zona horaria: UTC+07:00
  • Prefijo Tlf.: +764